• Strona główna/
 • Biznes/
 • ESG - trzy litery, które wpłyną na przyszłość gospodarczą niejednej firmy
Biznes

ESG - trzy litery, które wpłyną na przyszłość gospodarczą niejednej firmy

Zdjęcie do artykułu: ESG - trzy litery, które wpłyną na przyszłość gospodarczą niejednej firmy

ESG to skrót pochodzący od trzech kluczowych kategorii, które są brane pod uwagę przy ocenie inwestycji: Środowisko (Environment), Społeczność (Social) i Zarządzanie (Governance). Termin ten jest szeroko używany w kontekście zrównoważonego inwestowania i oceny działań firm pod kątem ich wpływu na aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze.

 

Środowisko (Environment):
 

Obejmuje to ocenę wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Zagadnienia związane z tym obszarem to m.in. emisje gazów cieplarnianych, zużycie zasobów naturalnych, zarządzanie odpadami, efektywność energetyczna oraz stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska.Społeczność (Social):

 

Skupia się na wpływie firmy na społeczeństwo. W obszarze społecznym analizuje się m.in. praktyki zatrudnienia, relacje z pracownikami, bezpieczeństwo pracy, sprawiedliwość społeczną, relacje z lokalną społecznością, zaangażowanie społeczne oraz przestrzeganie praw człowieka.

 

Zarządzanie (Governance):

 

Dotyczy struktury i sposobu zarządzania firmą. Analizuje się aspekty takie jak skład rady nadzorczej, stosowanie zasad etyki biznesu, przejrzystość finansowa, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie korupcji oraz zgodność z przepisami prawa.

 

SG jest coraz bardziej istotne dla inwestorów, którzy chcą uwzględniać nie tylko aspekty finansowe, ale także społeczne i środowiskowe, gdy podejmują decyzje inwestycyjne. Firmy, które efektywnie zarządzają kwestiami ESG, mogą być postrzegane jako bardziej zrównoważone, co wpływa na ich reputację i wartość rynkową. Współczesne podejście do inwestowania uwzględniające ESG ma na celu wspieranie przedsiębiorstw, które dążą do osiągnięcia równowagi między zyskiem a pozytywnym wpływem na społeczeństwo i środowisko.

 

Kto i od kiedy będzie zobowiązany do wprowadzenia raportowania ESG?

Polskie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przedstawiania raportów zgodnie z kryteriami ESG w określonym harmonogramie. Zgodnie z ustaleniami, wprowadzanie obowiązku raportowania zgodnie z wytycznymi CRSD będzie następować stopniowo w najbliższych latach:

 

 • Począwszy od 2024 roku, obowiązek raportowania dotknie spółki i grupy kapitałowe, które wcześniej były zobowiązane do raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą NFRD. Te jednostki, będące największymi podmiotami zainteresowania publicznego, zatrudniające powyżej 500 pracowników oraz spełniające określone kryteria finansowe (suma bilansowa powyżej 20 mln € i/lub roczne przychody powyżej 40 mln €), zgodnie ze standardami ESRS, będą zobowiązane przedstawić pierwsze sprawozdania w 2025 roku.
   
 • Od 2025 roku obowiązek raportowania obejmie wszystkie duże spółki, które spełnią przynajmniej 2 z 3 kryteriów: zatrudnienie powyżej 250 pracowników, suma bilansowa powyżej 20 mln € i/lub roczne przychody powyżej 40 mln €. Pierwsze raporty zgodnie ze standardami ESRS te podmioty przedstawią w 2026 roku.
   
 • Od 2026 roku do obowiązku raportowania dołączą małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynku regulowanym, spełniające przynajmniej 2 z 3 kryteriów: zatrudnienie powyżej 10 pracowników, suma bilansowa powyżej 350 tys. € i/lub roczne przychody powyżej 700 tys. €.
   
 • Od 2027 roku obowiązek raportowania obejmie wybrane spółki spoza UE, które posiadają w Polsce jednostkę zależną lub oddział, generując na terenie UE roczne przychody powyżej 150 mln €. Pierwsze raporty zgodnie ze standardami ESRS te podmioty przedstawią w 2028 roku.
   

Konieczność spełnienia obowiązku raportowania ESG oznacza, że przedsiębiorstwa muszą wcześniej dokładnie zdefiniować zakres raportowania, a następnie stworzyć efektywny system. Ten system będzie odpowiedzialny za zbieranie i konsolidację danych objętych raportem dotyczącym realizacji celów ESG, zapewniając prawidłowe i terminowe przygotowanie do nowych standardów.

Artykuły powiązane